Vloga. Oddaja vloge na Komisijo za UPN

Pravila igre določa Zakon o zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok (ZZUUP), ki je bil objavljen v Uradnem list Socialistične republike Slovenije številka 11 dne 19. maja 1977 (od strani 570 do vključno strani 573). Zakon o spremembah tega zakona (Zakon o spremembah Zakona o zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok (ZZUUP-A)) je bil sprejet 22. oktobra 1986, 7. novembra 1986 je bil objavljen v Uradnem listu Socialistične republike Slovenije, veljati je začel 15. novembra 1986. Sprememb glede sterilizacije ne prinaša.
Citiram nekaj pomembnih členov:

9.člen

Sterilizacija se lahko opravi samo na zahtevo osebe, ki naj bi bila sterilizirana, če ta zakon ne določa drugače.

10. člen

Sterilizacija se ne sme opraviti osebi, ki še ni dopolnila 35 let, in osebi, ki je nerazsodna.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se sterilizacija lahko opravi, če je potrebna iz zdravstvenih razlogov.

13.člen

Zahteva za sterilizacijo se vloži pri komisiji prve stopnje za umetno prekinitev nosečnosti.

16.člen

Sterilizacija se opravi šele, ko poteče šest mesecev od njene dovolitve, razen v primerih, ko je sterilizacija potrebna iz zdravstvenih razlogov.
Sterilizacija se lahko opravi v splošnih, specialnih in kliničnih bolnišnicah, ki imajo organizirano ginekološko-porodniško ali kirurško službo, in v drugih zdravstvenih organizacijah, ki jih za to posebej pooblasti Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo.

39.člen

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 dinarjev se kaznuje za prekršek zdravstvena organizacija:
1. ki opravi sterilizacijo v nasprotju z 10. ali 16. členom tega zakona ali opravi sterilizacijo brez odločitve komisije iz 14. oziroma 15. člena tega zakona;
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 dinarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba zdravstvene organizacije, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

46.člen

Ta zakon začne veljati 1. julija 1977.

Št. 51-13/77

Ljubljana, dne 26. aprila 1977

             Skupščina
             Socialistične republike Slovenije

             Predsednik
             Marijan Brecelj l.r.

Konec citata.

Celotna vsebina prvotnega Zakona s spremembami je na voljo tukaj (skenirano - dolžina ~16 Mega bytov). Neuradno prečiščeno besedilo je na voljo na spletišču Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije, .pdf datoteka pa tudi tukaj

Verjamem, da ste vse razumeli.
Na kratko:

  • vlogo odda moški (vloge ne more oddati partnerka, žena, punca ipd. - glejte 9. člen).
  • starost vsaj 35 let (glejte 10. člen).
  • sterilizacija se opravi šele, ko poteče šest mesecev od njene dovolitve (glejte 16. člen).

Seveda so tu tudi izjeme.

Po temeljitem razmisleku s partnerico in ko se dokočno odločite za vazektomijo (praviloma ni poti nazaj) je postopek naslednji:

Vlogo (osnovo za vlogo lahko najdete na zavihku z vprašanji in odgovori) morate oddati na Svetovalno socialni službi pri Ginekološki kliniki (sam postopek vazektomije bo opravil ginekolog androlog (andrologija je veja znanosti in medicine, ki se ukvarja z reproduktivnimi funkcijami moškega v fizioloških in patoloških pogojih)) ali pa urolog. Odvisno kje boste opravili vazektomijo. Jaz sem jo oddal pri Svetovalno socialni službi Ginekološke klinike Ljubljana, Šlajmerjeva ulica 3a, Ljubljana (uradne ure za stranke: od ponedeljka do petka: od 8. do 14. ure, 01 2315 596) Komisiji I. stopnje za UPN (umetno preprečevanje nosečnosti) (povezava na njihovo spletno stran).
Verjamem, da imajo tudi ostale bolnišnice oziroma ginekološki/urološki oddelki po Sloveniji take službe - povprašajte. Ko boste kaj izvedeli me kontaktirajte in bom njihove kontaktne podatke dodal na to spletno stran (Seznam je tukaj).
Tu še ne potrebujete napotnice svojega osebnega zdravnika, vseeno pa jo lahko priložite, če jo že imate. Jo pa morate obvezno pridobiti do samega posega (razen, če greste samoplačniško - glejte spodaj). Opozorite svojega osebnega zdravnika, da napiše na napotnico 'ginekolog-androlog' oziroma 'urolog' - seveda odvisno, kam boste šli na poseg - za vsako bolnišnico posebej je to zapisano na seznamu Komisij I. stopnje za UPN tukaj.

Komisija pregleda prejete vloge in vas obvesti o rezultatu: odobreno ali ne (praviloma ne vidim nobenega razloga, da bi vam vlogo zavrnili, če izpolnjujete vse pogoje. Na sklepu je tudi zapisano, pred katerim datumom vam ne smejo narediti vazektomije (šest mesecev od datum sklepa, ki je datum zasedanja Komisije). To velja za vse zdravnike - tudi za samoplačniški poseg - zdravnik, ki predčasno opravi poseg je kazensko odgovoren (39. člen).
Seveda imate možnost priti do posega prej, če Komisija na podlagi utemeljenih razlogov izda tak sklep (10. člen).

Kakšen mesec pred posegom boste dobili datum z navodili. V nadaljevanju (naslednji zavihek (Priprave na poseg)) boste dobili dodatne informacije.

Še en predlog: razmislite o darovanju svojih spolnih celic in pomagajte parom, ki v nasprotju z nami/vami (ki smo svoje opravili in na našo srečo nimamo teh težav ter razmišljamo o vazektomiji), ne morejo zanositi.

V Sloveniji je starostna omejitev 35 let. Če ne izpolnjujete tega pogoja (in te omejitve tudi ne uspete preskočiti v skladu z 10. členom) se lahko na poseg odpravite v tujino. Tukaj lahko preberete poročilo obiskovalca te spletne strani, ki je poseg opravil v Nemčiji pri starosti 22 let brez težav. Na sam poseg je čakal samo en teden (v bistvu je bil bolj zadržek na njegovi strani zaradi logističnih priprav).