Pregled postopkov

Na kratko bi celoten postopek lahko strnil v nekaj vrstic:

  • oddaja vloge za sterilizacijo pri Komisiji
  • vazektomija
  • pooperacijski čas
  • uspešno zaključeno