Seznam komisij I. stopnje

Kje zaprositi za vazektomijo? Kje opravljajo vazektomijo? Vazektomija kje?

Tu je seznam, kjer sprejemajo vloge za sterilizacijo obeh spolov*. Vlogo oddate Komisiji I. stopnje za UPN (umetno preprečevanje nosečnosti)


 • Univerzitetni klinični center Ljubljana

  Ginekološka klinika v Ljubljani
  Svetovalna socialna služba
  Šlajmerjeva ulica 3a
  1000 Ljubljana
  Uradne ure za stranke: od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure
  Telefon: 01 2315 596


 • Univerzitetni klinični center Maribor

  Komisija I. stopnje za UPN deluje v okviru UKC Maribor na Kliniki za ginekologijo in perinatologijo, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor in zaseda v kletnih prostorih ginekoloških oddelkov (pisarna oddelka) vsak ponedeljek s pričetkom ob 15. uri.

  Na komisiji se morajo prosilci za vazektomijo oglasiti osebno in z veljavnim osebnim dokumentom in sicer VSAK PONEDELJEK (razen praznikov).

  Vljudno prosimo, da se naročite na telefonsko številko 02 321 21 29 od ponedeljka do petka med 9.00 in 12.00 uro ali na e-pošto: narocanje.kgp@ukc-mb.si

  Prosilci na tej obravnavi dobijo ustrezna navodila in pojasnila o nadaljnji obravnavi pri urologu.


 • Splošna bolnišnica Celje

  Komisija I. stopnje za umetno prekinitev nosečnosti v Splošni bolnišnici Celje zaseda ob sredah med 15. in 17. uro. Sedež ima na ginekološko porodniškem oddelku Splošne bolnišnice Celje, Oblakova ulica 5. 3000 Celje. V Splošni bolnišnici Celje delajo vazektomijo na urološkem oddelku. Telefon socialne službe 03 423 3058 ali 041 324 827.


 • Splošna bolnišnica Novo Mesto

  Komisija zaseda vsak prvi in tretji torek v mesecu ob 14:15 uri v 2. nadstropju ginekološkega oddelka Splošne bolnišnice Novo Mesto. Tu dobite obrazec "Zahtevek za poseg", ki ga je potrebno podpisati.

  Poseg opravi urolog.

  Splošna bolnišnica Novo Mesto
  Šmihelska cesta 1
  8000 Novo Mesto


 • Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

  Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
  Gosposvetska cesta 1
  2380 Slovenj Gradec


 • Splošna bolnišnica Jesenice

  Komisija se sestaja ob torkih ob 14. uri na ginekološko porodniškem oddelku v tretjem nadstropju (informacije: 04 5868 000). Napotnica za komisijo ni potrebna, s seboj je potrebno prinesti vlogo za sterilizacijo.

  Splošna bolnišnica Jesenice
  Cesta maršala Tita 112
  4270 Jesenice


 • Splošna bolnišnica Brežice

  Splošna bolnišnica Brežice ne opravlja vazektomij, vloge pa sprejemajo. Zahtevo za sterilizacijo vložite pri komisiji I. stopnje za UPN v ginekološki ambulanti (kontaktna oseba ga. Andreja Žertuš, telefonska številka 07-466 8144). Obveščeni boste o datumu zasedanja komisije in povabljeni na razgovor.

  Splošna bolnišnica Brežice
  Černelčeva cesta 15
  8250 Brežice


 • Splošna bolnišnica Ptuj

  Komisija zaseda enkrat mesečno, vazektomij ne opravljajo. Informacije dobite na telefonski številki 02-749-1462.

  Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj
  Potrčeva cesta 23
  2250 Ptuj


 • Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj

  Kidričeva 38 A
  4000 Kranj
  tel: 04/2082 818


 • Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica

  Komisija I. stopnje za UPN in sterilizacije se sestaja vsak prvi ponedeljek v mesecu ob 13. uri v pisarni sprejemne ginekološke ambulante v 4. B nadstropju. Tajnica Komisije sprejema predhodna naročila in daje informacije na tel. 05 330 1016. Vazektomijo opravijo na urološki ambulanti, kjer sterilizacije opravljajo specialisti urologi.

  Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica
  Ulica padlih borcev 13A
  5290 Šempeter pri Gorici


Najlepše se zahvaljujem vsem v omenjenih ustanovah za posredovane informacije. Zahvala tudi posameznikom, ki mi sporočajo dopolnila.

* stran stalno dopolnjujem.